Skärvor av Minnen – demenssjukdom och vård ur ett judiskt perspektiv
Språk: svenska

Session: Av vrede och besvikelse slogs den första upplagan av de tio budorden i bitar. Har skärvorna ett eget värde?
Klart är att idag när vi möter och lever med personer med kognitiv sjukdom, exempelvis Alzheimers sjukdom, så kan det framstå som om deras minnen och liv har slagits i spillror, strödda över ett växande landskap av förvirring, apati, oro och autonomiförlust. Kan vi skapa ordning bland skärvorna? Kan skärvor av minnen ge oss som närstående och den sjuke ett annat liv och alltjämt bidra till att ge livet mening?


Bio: Jag är specialistläkare I psykiatri och överläkare på specialistminnesmottagning i Region Skåne, vars syfte är att utreda och diagnostisera olika former av kognitiv sjukdom. Jag är född och uppvuxen i New York och på olika platser i Sverige, och i sann Öresundsanda, medlem i de judiska församlingarna i både Köpenhamn och Malmö