Anne Weimar
København, DK

Min ”Limmud mission” startede egentlig, da jeg var bosat i USA. Efter 2 års studier på ”Florence Melton’s School of Adult Jewish Learning” var jeg tændt på at lære meget mere – og især at bidrage til, at andre jøder som jeg, kunne komme videre på deres jødiske rejse. En slags lokal ”Tikkun Olam” om man vil.

En formiddag, da jeg stod udenfor vores synagoge, blev jeg overtalt til at gå ind i ØresundsLimmud. Det er nu syvende år jeg er med til at arrangere ØresundsLimmud, og jeg er stadig lige begejstret for konceptet. Det, at vi sammen skaber en neutral platform – en jødisk højskole – hvor jøder fra alle retninger i livet kan mødes til dialog, læring, refleksion, underholdning, morskab, musik osv., synes jeg er enormt fascinerende og meget givende.

Limmud har ført mig vidt omkring. I dag har jeg nære venskaber ikke kun i Danmark og Sverige, men også rundt omkring i verden, fordi jeg nu også deltager i Limmuds internationale arbejde. Min personlige jødiske rejse har ført mig ud af veje, jeg aldrig havde forestillet mig og som i frivillig i ØresundsLimmud er min motivation kun blevet intensiveret.

Chiara Surico
København, DK

I come from Italy but have lived in Copenhagen during the past 11 years. Participating to ØresundLimmud 2019 is for me a unique opportunity to get to know to the many voices of today’s Judaism and meet inspiring speakers and participants from all over the world.

Dina Kviat Bergmann
København, DK

/info in progress/

Dorota Gruszka
Malmö, SE

/info in progress/

Ewa Pansonius
København, DK

/info in progress/

Henryk Rozenberg
Lund, SE

Det där med ideellt arbete har förmodligen gått i arv hos mig från min far. Själv har jag varit engagerad i judiskt ideellt arbete sedan studentåren i början på 70-talet. Mitt arbetsliv har mest handlat om informationsarbete i olika former. När jag pratar om mitt judiska liv, brukar jag nämna Institutet för judisk utbildning och kultur (IJK, Lund, under åren 1975-2000) som jag är mycket stolt över att ha varit med om att driva.

Limmud-konceptet tilltalade mig direkt, så jag hoppade på tåget redan år 2012 när LundaLimmud arrangerades i Lund. Transformationen till ÖresundsLimmud kändes helt rätt med tanke på den geografiska närheten mellan de judiska grupperna på ömse sidor om Öresund.

Till mina självpåtagna uppgifter i ÖresundsLimmuds styrgrupp hör främst hanteringen av webbplatsen och externinformation. Jag arbetar tillsammans med min danska “sparringpartner” Anne Weimar från København – på det sättet klarar vi de tre språken som krävs för att nå våra menigheter i Öresundsområdet.

Jennie Vang
Lund, SE

/info in progress/

Martin Salamon
København, DK

/info in progress/

Patrick Enhav
Malmö, SE

Sedan 5 år tillbaka är jag engagerad i Limmudarbete. Det är ett arbete och ett engagemang som passar mig utmärkt. Jag fördjupar mig i min judiska identitet i min takt och smak samtidigt som jag älskar att möta den variation som finns bland alla limmudniks, såväl på hemmaplan som utomlands.
Jag uppskattar känslan av frihet och öppenhet som Limmud står för parallellt med dess tydliga och fasta ramar i form av gemensamma värderingar. Jag ansvarar för att hitta lämpliga lokaler I Malmö när det svenskarnas tur att organisera festivalen. I år sitter jag även i programgruppen.

Paulina Sundén
København, DK

/info in progress/

Rebecca Lillian
Malmö, SE

/info in progress/

Simon Bergmann
København, DK

/info in progress/

Sonja Gelvan
Malmö, SE

/info in progress/