Joseph Roth – “En fransos kommen österifrån, en humanist, en rationalist med religiös tro, en katolik med judisk hjärna, en verklig revolutionär”
Språk: svenska

Session: Jag kommer presentera den österrikiske, galiziske, judiske författaren och journalisten Joseph Roth – hans biografi, hans samtid, hans litterära och journalistiska arbeten. En översikt, några inblickar, några infall, några scener.
Roth är kanske framför allt känd för romanerna “Radetzky Marsch” och “Hiob”. Han var under sin livstid lika känd som journalist. På Berlins, Wiens och Paris kaffehus visste alla vem han var.


Bio: Bo Isenberg är universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet. Hans huvudintresse är de tidiga decennierna av 1900-talets Europa – den klassiska moderna epoken, dess samhälle, dess kultur, dess intellektuella liv.
Bo har översatt Joseph Roths “Juden auf Wanderschaft” (“Judar på vandring”) till svenska.