Goldschmidt vs. Brandes. Hvad er jødens opgave i den moderne kultur?
Sprog: dansk

Session: I denne præsentation vil jeg modstille to dansk jødiske intellektuelle i det 19.århundrede
som repræsenterede to meget forskellige måder at være jødisk på i den moderne verden. Goldschmidt fastholdt sine rødder i en jødisk identitet baseret på sprog, kultur og religion, hvor Brandes vendte ryggen til alt jødisk og betragtede sig som kosmopolit. Afsluttende demonstrerer præsentationen hvordan de to blev opfattet i samtiden og hvad de har at byde på i nutidens debat om flygtninge og minoriteter.


Bio: Jan er universitetslektor på Språk-och Litteraturcentrum, Lunds Universitet. Han underviser om alt muligt som har med jiddisch sprog, litteratur og cinema at gøre, og har svar på alle dine spørgsmål om mame-loshn. A farbrenter limmudnik!