• ARKIV: TASTE OF ØRESUNDSLIMMUD ONLINE
  • KØBENHAVN / MALMÖ
  • 17. JANUAR 2021   kl. 14 - ca. kl. 16:00

ARKIV:
Velkommen til Taste of Limmud Online
den 17. januar 2021 (søndag) kl. 14:00 – ca. kl. 16:00
Denne gang er emnet
RESPEKT

Vores program tilbyder tre parallelle sessioner efterfulgt af en diskussion om respekt. Vi håber, at du ikke kun begrænser dig til at lytte med, når vores oplægsholdere hver giver deres bud på emnet men, at du også deler dine egne synspunkter med os andre.
Taste of ØresundsLimmud Online begynder kl. 14 og hele arrangementet forventes at slutte ca. kl 16:00.

For at deltage har du brug for konference-appen Zoom (på din computer eller din tablet/mobiltelefon). Computerversionen vil sandsynligvis give den bedste oplevelse.
Vi ønsker senest at modtage din tilmelding den 17. januar 2021 kl. 12:00. Efter tilmelding sender vi dig detaljerede oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til Taste of Limmud Online.
BEMÆRK! Taste of Limmud er helt gratis, og du kan vælge mellem tre sessioner:

 This Taste of OresundsLimmud Online
 is a part of Limmud Europe Values programme.

Tid: kl. 14:00 /Time: at 2 PM


Gensidig respekt
og Chesed

Charlotte Lang
Danmark
Karen Lisa Salamon
Danmark

SPROG: DANSK

Session: Charlotte Lang Interviewes af Karen Lisa Salamon om Carolineskolens pædagogiske vægtning af gensidig respekt, samt fagplanens fokus på Chesed - som både etisk og religiøst begreb, og som praktisk gerning og socialt arbejde.

Bio: Charlotte Lang, Cand. Mag., leder af det jødiske fagområde på Carolineskolen; Danmarks eneste jødiske skole.
Karen Lisa Salamon, PhD., Change Manager (EFI).

Respekt och samförstånd
- var går gränsen?

Benjamin Gerber
Sverige

SPRÅK: SVENSKA

Session: "Dessa är mina principer, gillar du dem inte, har jag andra." Så sa Groucho Marx, men för de flesta av oss finns det en gräns. I denna session presenteras en talmudisk berättelse om två rabbiner som försöker hitta gemensamma värderingar, men ju mer de försöker, desto svårare blir det. Kan vi lära oss av deras (dåliga) exempel?

Bio: Benjamin Gerber är andlig ledare vid judiska församlingen i Göteborg.

Talking about
Israeli politics and society.

Keith Kahn-Harris
United Kingdom

LANGUAGE: ENGLISH

Session: We often discuss Israeli politics and society with fire and conviction. In some cases the discussion becomes bitter and threatens the cohesion of the community.
How can we talk in a tolerant and respectful way across different opinions when we are so impassioned about the subject?

Bio: Keith Kahn-Harris is a sociologist and writer. He is a senior lecturer at Leo Baeck College and runs the European Jewish Research Archive at the Institute for Jewish Policy Research.

Efter pausen på 10 minutter følger en session....Tid: kl. 15:00 /Time: at 3:00 PM


What we talked about and what we need to talk about.

 
LANGUAGE: ENGLISH

Session:
This session begins with a brief summary of the conversations from the three introductory sessions. Then we open for a general discussion on the question of how respect in the Jewish community (between individuals, within associations / congregations and associations / congregations between) can be promoted and strengthened.

Denne session begynder med en kort oversigt over samtalerne fra de tre introduktionssessioner. Derefter åbner vi for en generel diskussion om, hvordan respekt i det jødiske samfund (mellem individer, inden for foreninger / menigheder og foreninger / menigheder imellem) kan fremmes og styrkes.