ØresundsLimmud er en non – profit organisation (forening) registreret i Danmark og Sverige. Foreningen er fuldstændig uafhængig af politiske og religiøse organisationer og har som formål:
1. At styrke interessen for jødisk læring og kultur
2. At øge viden, involvering og deltagelse i jødisk samfund gennem arrangementer og kurser med fokus på dybdegående viden og aktiv deltagelse fra deltagerne
2. At arbejde primært i Øresundsregionen og søge dansk-svensk samarbejde, der gavner ovennævnte formål.

GDPR (Generel Databeskyttelsesforordning) – Databeskyttelsesforordning
Databeskyttelsesforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018, strammede kravene til håndtering og gennemsigtighed i data, der indeholder personoplysninger.
Forordningen kræver en effektiv databeskyttelse, begrænser muligheden for opbevaring af irrelevante oplysninger og giver den registrerede fuld gennemsigtighed af registreringsdatabasenes indhold, der vedrører den registrerede.
Hver registreret person har også ret til at anmode om, at data opdateres, korrigeres for fejl og også fjernes fra registreringsdatabasen, hvis dette ikke strider mod gældende love.

ØresundsLimmuds e-mail-register
ØresundsLimmud er afhængig af effektive kontakter med sine medlemmer og andre, der ønsker at modtage information om ØresundsLimmud og andre aktiviteter af interesse for foreningens målgruppe.
Registreringsdatabasen bruges kun til at opretholde denne kommunikation.

Registrerings indhold
Registret indeholder e-mail-adresser og en eventuel liste over medlemskab i ØresundsLimmud. Ved registrering til ØresundsLimmuds register gemmes kun ovennævnte oplysninger. Andre oplysninger bruges kun til verifikation af registreret e-mail-adresse og slettet efter verifikation.

Hvordan er registret blevet opbygget
ØresundsLimmuds register er gradvist opbygget siden 2012. Det har været gjort på følgende måde:
1. Indsamling af adresser foretaget af personer, der er aktive i Øresundslimmud (direkte henvendelser, personlig oplysning, private kontakter mv.)
2. udarbejdelse af e-mail adresser, som foreninger/grupper/personer aktivt har ønsket at få med i registret for derigennem at kunne informere om ØresundsLimmuds aktiviteter
3. registrerede som aktivt har meldt sig til via ØresundsLimmuds hjemmesider
4. registrering i forbindelse med at den registrede har meldt sig tll Øresunds aktiviteter

Midlertidigt aktivitetsregister (supplerende register)
I forbindelse med, at deltagere og oplægsholdere melder sig til ØresundsLimmuds eget arrangement, opbevares oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre konferencen. Dette midlertidige register indeholder følgende oplysninger:
navn, bopæl og telefon- / mobilnummer og e-mail-adresse, betalt deltager gebyr, betalingsmetode, eventuelle oplysninger om fødevareallergier, ønske om transport og evt. overnatning.
Efter afslutningen af aktiviteten er det kun den nye e-mail-adresse der overføres(og eventuelt medlemsbesked) til det almindelige register, når det midlertidige register er slettet fuldstændigt.

Hvor længe vil vi gemme dine e-mail-adresser
ØresundsLimmud har ingen mulighed for at kontrollere de registrerede e-mail-adressers aktualitet. Adresserne bevares, så længe ingen sendte beskeder automatisk returneres af e-mail-serverne (der laves ikke mere end 3 forsøg) eller så længe modtageren ikke anmoder om sletning.

Beskyttelse af registret
ØresundsLimmuds register gemmes i form af krypteret datafil på en computer/server i EU.

Ret til gennemsigtighed og retten til at slette
Ejeren af e-mail-adressen kan til enhver tid anmode om at få sine oplysninger slettet i registreringsdatabasen, enten ved at sende en besked til info@oresundslimmud.org eller ved en svarmeddelelse i forbindelse med den modtagne mail. Sletning vil ske inden for få dage efter meddelelsen er modtaget og er endelig. En aktiv genindtræden på listen er nødvendig for at få sin adresse inkluderet i e-mail-registret.

Hvem deler vi oplysninger med
Øresundslimmuds e-mail-register er kun tilgængeligt for den person, der er udpeget af ØresundsLimmuds bestyrelse, og udleveres ikke til tredjemand – hverken personer, organisationer eller institutioner.

Hvem er ansvarlig for registret
ØresundsLimmud har udpeget en person, der er ansvarlig for at forvalte og beskytte registret i overensstemmelse med GDPR’s krav. Det juridiske ansvar gælder dog for hele bestyrelsen i ØresundsLimmud. Forespørgsler, data verifikation og anmodning om sletning, spørgsmål om registreringsdatabasen, kan sendes til adressen info@oresundslimmud.dk

ØresundsLimmuds ansvar
ØresundsLimmud opretholder beskyttelse af oplysningerne i foreningens register. Overtrædelser indberettes til Datatilsynet, Danmark, i overensstemmelse med GDPRs anbefalinger. Oplysninger om overtrædelser gives også til Øreusndslimmuds distributør.

Anmærkninger ift. ØresundsLimmuds håndtering af personoplysninger kan sendes til Datatilsynet.