Antisemitismens janusansikten
Språk: svenska

Session: Antisemitismen i Sverige har två ansikten: Ett som det offentliga Sverige gärna går i strid med, den från högerextremt håll, och en, från Mellanöstern, som är lika besvärlig som den är svår att bekämpa. Entusiasmen med vilken man bekämpar den första kan bara mäta sig med oviljan att ta itu med den senare.


Bio: Politisk redaktör Göteborgs-Posten