Anna Riwkin-Brick – en svensk-judisk fotograf
Språk: svenska


Session: Hör historien om den världsberömda fotografen Anna Riwkin-Brick och hur Judiska museet upptäckte en unik svensk-judisk bildskatt. Under sessionen presenteras Anna Riwkin-Bricks liv och konstnärskap med utgångspunkt i museets samlingar.

Bio: Andreas Schein arbetar som intendent på Judiska museet i Stockholm och är specialiserad på svensk-judisk historia.