Debora Fogel – Poesi och L(v)iv
Språk: svenska

Session: Beila Engelhardt Titelman och Sara Mannheimer presenterar och läser dikter som de översatt av poeten och kritikern Debora Fogel, född 1900. Hon levde större delen av sitt liv i Lwów där hon mördades i gettot 1942. Hennes morbror, Marcus Ehrenpreis var överrabbin i Stockholm 1914-1948.


Bio: Beila Engelhardt Titelman is a PhD student at Åbo Academy, currently working with a study on women poets who wrote in Yiddish. She has translated and edited two books from Yiddish to Swedish with selected poems by Anna Margolin and Debora Fogel. The book on Fogel, which was produced together with Sara Mannheimer, will be published in March 2020.