70 års diplomatiska relationer mellan Sverige och Israel
Språk: svenska

Session: /in progress/


Bio:
Ambassadör Erik Ullenhag anlände till Israel i september 2020
Ullenhag är jurist i grunden och en svensk diplomat och tidigare politiker. Han tjänstgjorde tidigare som Sveriges ambassadör i Jordanien mellan 2016 och 2020.
Han tillträdde som Sveriges ambassadör i Israel den 1 september 2020.
Efter att ha tjänat som jurist i tingsrätten började han på UD 2001.
Mellan 2002 och 2014 var han politiker för Sveriges liberala parti. Han valdes till svenska riksdagen 2002 och var partisekreterare för Liberal Party 2006 till 2010.
Ullenhag tjänstgjorde som integrationsminister från 2010 till 2014 och som ledare för riksdagsgruppen i riksdagen från 2014 till 2016.
Ullenhag är gift och har två döttrar.