Judisk konst, vad är det?
Språk: svenska

Session: En personlig resa genom konsthstoria och framför allt bildkonst sedd med judiska glasögon.


Bio: Född och uppvuxen i Malmö. Ögonläkare med många intressen, bl a konst.