“Estera & Stationer”. En session om litterärt minnesarbete efter Förintelsen
Språk: svenska

Session: År 2018 reste Karin Brygger och Ivar Frischer för första gången till Hamburg för efter flera års sökande på plats fortsätta söka spåren efter Ivar Frischers mor Ester Frischers väg från Förintelsen till Göteborg. Berättelserna om den resan och kommande införlivades i ett större, redan påbörjat, litterärt och dokumenterande projekt som hösten 2019 kom på bokförlaget Korpen i två volymer: Estera (essä) och Stationer (poesi).


Bio: Ivar Frischer is a industrial designer. He is also CEO at Nanopas. 2019 he was the photogrpaher for the book ”Estera” (writer: Karin Brygger) which is a book about his mothers fate before, during, and after Shoah.