Scars without wounds – generationspåverkningar i spåren efter Förintelsen
Språk: svenska

Session: Längst inne in där orden tar slut förs minnen vidare mellan generationerna och sätter spår.
Vad gör man med erfarenheter man inte haft själv men som påverkar ens liv, ofta mer än man anar? Interaktivt möte med dig själv och andra nyfikna.


Bio: Mångårig erfarenhet av arbete med att finna fotfäste i sitt eget liv som kris-chock-trauma och existentiell psykoterapeut, handledare och utbildare. Ansvarig sedan starten 1984 för ”Rispan som blev en ros”, ett skandinaviskt projekt som bryter tystnaden om generationspåverkningar efter Förintelsen.