“Estera & Stationer”. En session om litterärt minnesarbete efter Förintelsen
Språk: svenska

Session: År 2018 reste Karin Brygger och Ivar Frischer för första gången till Hamburg för efter flera års sökande på plats fortsätta söka spåren efter Ivar Frischers mor Ester Frischers väg från Förintelsen till Göteborg. Berättelserna om den resan och kommande införlivades i ett större, redan påbörjat, litterärt och dokumenterande projekt som hösten 2019 kom på bokförlaget Korpen i två volymer: Estera (essä) och Stationer (poesi).


Bio: Karin Brygger is a writer and a phd-student. Behind her she has 4 books of poetry and two books of essays. Her book »Visst kan man dansa efter Auschwitz- fragment av Göteborgs judiska historia» became immensly popular 2018. 2019 she released ”Estera” (essay) with photographer Ivar Frischer and ”Stationer” (poetry) – two books that both traces the fate of Ester Frischers before, during and after Shoah. Karin Brygger is also a cultural journalist and in the board för Judiska Salongen, Göteborg. She writes for several magazines and has presented at Öresundslimmud as well as Stockholms limmud. She regularly talks about her books at libraries etc.