”Jag vill bara leva för livets skull!”
En berättelse med textcitat från Cesia och målningar av Lena.

Språk: svenska


Session: Berättelsen, i akvarellmålningar och med korta textcitat, handlar om hur Cesia Rubinstein överlevde Förintelsen och om hennes första år i Sverige. Under sessionen presenteras delar av berättelsen samt reflektioner om vilket bidrag att måla och målningar kan ge till kunskap om Förintelsen.

Bio: Lena är dotter till Cesia som överlevde Förintelsen. Hon har under drygt 30 år målat akvarell och deltagit i flera jurybedömda utställningar. Lena har varit yrkesverksam som lärarutbildare och forskare i pedagogik.