Da danske jøder blev etniske
Sprog: dansk

Session: Foredraget vil fokusere på, hvordan moderne dansk-jødisk etnicitet blev formet i takt med ideen om en ”ren” dansk etnicitet i begyndelse af det 20. århundrede. Jeg vil præsentere en ny måde at forstå både moderne dansk-jødisk og dansk identititetsudvikling gennem majoritet-minoritesdynamikker. Disse ideer vil alle blive præsenteret i konteksten af den dansk-jødiske læge Louis Herman Frænkel (1868-1935) og hans mangefacetterede arbejde for at forandre og udvikle dansk-jødisk samfundsliv.


Bio: Maja Gildin Zuckerman er post.doc ved Department of Management, Politics and Philosophy at Copenhagen Business School, hvor hun forsker i civilsamfundet, jødiske forhold og medborgerskab.