Walters väg – från förnedring och förtryck till förnyad framtidstro
Språk: svenska


Session: Walter Feldheim var chalutz och transmigrant i Sverige år 1939. Jag tar upp valda delar ur min och min systerns bok som bland annat handlar om hur Walter släpptes ur koncentrationslägret Sachsenhausen och, på sin födelsedag år 1939, kom till Sverige.
Walter var en av 18 chalutzer som togs emot av Sverige som transmigrant för vidare utvandring till dåvarande Palestina.


Bio: Jag är socionom till yrket och har varit verksam som sådan i Göteborgs Stad inom socialtjänst, EU frågor och folkhälsofrågor under 25 år på kommunledningsnivå. Min syster Erica Lundberg och jag har skrivit boken “Walters väg – från förnedring och förtryck till förnyad framtidstro” och publicerat den på eget förlag.