PANELSAMTAL:
Hur är läget? – Svenska skolan och antisemitism

Språk: svenska


Session: Antisemitismen i den svenska skolmiljön är inte något nytt. Den senaste kriget mellan Israel och Hamas har förvärrat läget i klassrummen.
Vad har man hittills gjort, vad gör man och vad mer kan göras för att slå ner antisemitismen i Malmös skolmiljöer?

Bio: I samtalet deltar:
Björn Westerström – ….
Peter Vig – ….
Rebecca Stucker – …
Patrick Enhav – leder samtalet och är ….