Familjen Henriques – en berättelse om tio judiska generationer i Sverige
Språk: svenska


Session: Tio generationer ur släkten Henriques har levt i Sverige under 300 år sedan flytten från Nakskov i Danmark år 1725. Det är ett stycke judisk historia i Sverige – präglad av integration och assimilation, tidsanda och tillfälligheter.

Bio: Tomas tillhör den åttonde generationen Henriques, den judiska släkt som invandrade till Marstrand 1786. Tomas är medlem i Göteborgs judiska församling och arbetar som läkare på Sahlgrenska inom reumatiska sjukdomar.