Hebreiskan och judiska språk: Dåtid och nutid
Språk: svenska


Session: Syftet med föredraget är att ge en kort översikt över hebreiskan och arameiskan i det forna Israel, judarnas språk i diasporan, hebreiskans roll under diasporan och hur det kommer sig att hebreiska blev judarnas officiella språk i det brittiska Palestina och i den moderna staten Israel.

Bio: Yair är lektor i svenska språket. Han är född och uppväxt i Israel, bodde i Danmark under tonåret, studerade lingvistik vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och nordiska språk vid Uppsala universitet, där han doktorerade om isländsk ordbildning. Sedan dess har Yair varit engagerad i älvdalskan, både vad gäller språklig revitalisering och forskning. Yair är sedan hösten 2023 korresponderande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.