Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oprindeligt planlagde vi ÖresundsLimmud i Malmø med fuldt program, 25 sessioner. Hvis vi havde et fuldt program i Malmø (i stedet for halvdelen af ​​programmet i Malmø/København), ville du komme til Malmø? / Originally, we planned for ÖresundsLimmud in Malmö with full program, 25 sessions. Would we have a full program in Malmö (instead of half the program in Copenhagen/Malmö), would you come to Malmö?