[responsivevoice_button rate=”0.8″ pitch=”1.0″ volume=”0.8″ voice=”Danish Female” buttontext=”Lyt til teksten nedenfor”]

Ordet Limmud betyder “at lære” på hebraisk. Læring og undervisning er selve essensen af Limmud. ØresundsLimmud er en del af den verdensomspændende Limmudbevægelse – Limmud International, der organiserer seminarer og konferencer året rundt. Mere end 40.000 mennesker i 80 lande verden over, deltager hvert år i Limmuds.

ØresundsLimmud er arrangeret udelukkende af frivillige fra Danmark og Sverige. Arbejdet med at planlægge og gennemføre arrangementet løber over et helt år. Konferencesproget er dansk, svensk og engelsk.

Vores hensigt er at tilbyde en politisk og religiøs uafhængig platform for jøder og jødisk interesserede, som vil sprede tanker og ideer indenfor alle områder af den jødiske kultur og tradition.

ØresundsLimmuds ambition er at udgøre en inspirerende kraft indenfor Øresundsregionen, der kan vitalisere og fornye det jødiske liv, skabe et mødested udenfor de etablerede religiøse og kulturelle foreninger og derigennem styrke det jødiske liv og den jødiske identitet.

Danmark og Sverige skiftes til at være vært for de årlige konferencer

Alle limmudniks (deltagere i Limmud) – herunder oplægsholdere og frivillige – betaler selv for at deltage unanset hvillken faglig baggrund eller beskæftigelse, de har til daglig. Faglig status som sådan er underordnet i Limmud konceptet, hvor alle anses for at være lige.
Alle – uanset ens politiske holdninger, religiøse tilhørsforhold eller mangel på samme – er velkommne til at diskutere, kritisere, have holdninger til, være glade for eller irriterede over (behersket vel og mærke) denne dag. Med andre ord: alle kan deltage på lige fod og helt i den demokratiske ånd.

Forløberen for ØresundsLimmud, LundaLimmud, blev afholdt i Lund i 2012. Det var en succes, som senere førte til oprettelsen af ØresundsLimmud.

ÖresundsLimmud Sverige og ØresundsLimmud Danmark er politisk og religiøst uafhængige non-profit organisationer, der er registreret i henholdsvis Sverige og Danmark. Begge foreninger har deres egne bestyrelser og deres egne bankkonti.
ÖresundsLimmud Sverige og ØresundsLimmud Danmark er uafhængige af andre etablerede jødiske og ikke-jødiske foreninger og menigheder..