Limmud er her for at tage dig et skridt videre på din jødiske rejse. Uanset hvor din rejse går hen – vil Limmud berige dig på turen.
Limmud har følgende kerneværdier:

Lærdom
Alle har noget, de kan lære – og de som vil – kan lære fra sig.
Alle deltagere betaler entré, inklusive vores forelæsere og arrangører.
Lejlighedsvis kan vi invitere forelæsere fra fjerne steder; i disse tilfælde betaler vi udgifterne. I overensstemmelse med vores frivillig-politik, bliver ingen forelæsere dog betalt for deres oplæg.

Udvidelse af din jødiske horisont
Vi stræber efter at skabe oplevelser, som giver alle mulighed for at styrke deres jødiske identitet.

Fælleskab og gensidigt ansvar
Vi bestræber os på at skabe et fælleskab; sammen kan vi opnå mere end vi kan individuelt.

Respekt for hinanden
Vi forventer, at alle vores deltagere udviser gensidig respekt – også i forhold til de frivillige, som også indbyrdes bør respektere hinanden. Det er vores overbevisning, at arrangeørerne af Limmud gør forelæsernes biografier tilstrækkeligt informative til, at det er muligt for deltagerne at kunne fortage det rigtige valg, når de selv skal sammensætte deres programmer. Alle er forpligtet til at behandle Limmuds forelæsere og deres respektive forelæsninger med lige stor respekt. Ingen er vigtigere end de andre.

‘For himlens skyld’
Vi tilstræber ikke at tilægge bestemte tankemåder, trosretninger eller perceptioner af det jødiske liv større eller mindre værdi.

Religiøs overholdelse
Vi er klar over, at folk privat opfører sig efter egen vilje, men vi tror på vigtigheden at gøre det muligt at holde Shabbat og Kashrut på fælles arealer, så jøder ikke er nødt til at separere sig fra hinanden.

Bemyndigelse
Vi tror på vigtigheden af at støtte individet i bestræbelserne på at maksimere vedkommendes indsats for fællesskabet.

Originaltekst Mission & Values (på engelsk) kan findes her: http://www.oresundslimmud.dk/limmud-mission/