ØresundsLimmud er arrangeret udelukkende af frivillige fra Danmark og Sverige. Arbejdet med at planlægge og gennemføre arrangementet løber over et helt år. Konferencesproget er dansk, svensk og engelsk. Danmark og Sverige skiftes til at være vært for de årlige konferencer.

Alle limmudniks (deltagere i Limmud) – herunder oplægsholdere og frivillige – betaler selv for at deltage unanset hvillken faglig baggrund eller beskæftigelse, de har til daglig. Faglig status som såden er underordnet i Limmud konceptet, hvor alle anses for at være lige.
Alle – uanset ens politiske holdninger, religiøse tilhørsforhold eller mangel på samme – er velkommne til at diskutere, kritisere, have holdninger til, være glade for eller irriterede over (behersket vel og mærke) denne dag. Med andre ord: alle deltage på lige fod og helt i den demokratiske ånd.

Forløberen for ØresundsLimmud, LundaLimmud, blev afholdt i Lund i 2012. Det var en succes, som senere førte til oprettelsen af ØresundsLimmud.

ÖresundsLimmud Sverige og ØresundsLimmud Danmark er politisk og religiøst uafhængige non-profit organisationer, der er registreret i henholdsvis Sverige og Danmark. Begge foreninger har deres egne bestyrelser og deres egne bankkonti.
ÖresundsLimmud Sverige og ØresundsLimmud Danmark er uafhængige af andre etablerede jødiske og ikke-jødiske foreninger og menigheder.

Læs mere om:      LIMMUD      VORES MÅLGRUPPE