70 års diplomatiska relationer mellan Sverige och Israel / moderator
Språk: svenska

Session:


Bio: Anders Persson är statsvetare med fokus på Israel-Palestinakonflikten. Hans senaste bok är ‘EU Diplomacy and the Israeli-Arab Conflict, 1967-2019’ (Edinburgh University Press, 2020).