FN og neutralitet: I lyset af 7 oktober 2023
Sprog: dansk


Session: Neutralitet, uafhængighed og upartiskhed er centrale principper i de personale vedtægter, der gælder for alle internationale funktionærer i FN. Ved ansættelsen forpligter man sig på en række bestemmelser, bl.a. via en edsaflæggelse. Hamas’ angreb på Israel d. 7 oktober 2023 har imidlertid sat neutraliteten på en særlig hård prøve, som det er vigtigt at øge vores forståelse af. En række konkrete eksempler vil danne udgangspunkt for en – forhåbentligt berigende – analytisk dialog med deltagerne.

Bio: Ann-Belinda Preis, Ph.d. antropolog, København/Oxford. Seniorforsker ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet og ved Det Danske Center for Menneskerettigheder med speciale i international migration og flygtningeproblematik; feltarbejde i Sydindien og flere afrikanske lande; konsulent for EU; international funktionær i FN’s Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) med ansvarsområder indenfor kultur og udvikling, strategisk planlægning og interkulturel dialog.