Judiska kompositörer i Polen under mellankrigstiden
Språk: svenska

Session: /in progress/


Bio: Anna Krieger är pensionär och studerar f n historia.