Jews in Malmö after Oct. 7: Survey, responders and initial findings
Language: English


Session: Session with Arne Järtelius and Jehoshua Kaufman.
/in progress/

Bio: Arne Järtelius är författare till facklitteraturhistoria och samhällsvetenskap sedan slutet av 1970-talet. Sedan 2012 helt engagerad i att skriva historien om judarna i Malmö och Skåne från 1860 till nutid.
Jehoshua Kaufman är psykolog och Malmöjude som numera ägnar mig åt skrivande.