Bakom, i och framför texten: om kvinnorna i Bibeln
Språk: svenska

Session: Presentationen tar upp några av de mest vanliga roller en kvinna kunde ha i Bibeln men visar också hur senare tradition hade egna kriterier när historiens viktigaste kvinnor skulle koras.


Bio: B. Scheuer is a senior lecturer of Hebrew Bible Studies at the cCntre for theology and religious studies at Lund University. Her current project is titled Bees, Wasps, and Weasels: Zoomorphic Slurs and Delegitimation of Prophetesses in the Babylonian Talmud and the Hebrew Bible.