Ett hederligt svenskt namn
Språk: svenska

Session: Att stå mellan den judiska världen och majoritetssamhället har alltid varit ett dilemma. Vem är jag och vad är jag är frågor som de flesta judar någon gång tvingas fundera kring. Med utgångspunkt från min roman vill jag fördjupa diskussionen och tankarna.


Bio: Jehoshua Kaufman (f. 1956) är psykolog och psykoterapeut. Han är uppvuxen och boende i Malmö där han är verksam inom barn- och vuxenpsykiatrin men även drivit flera företag. Jehoshua har författat flertalet böcker inom psykologi och management.