En shtetl i Stockholm
Språk: svenska

Session: Kenneth Hermele samtalar med Karin Brygger om sin bok “En shtetl i Stockholm”.
I en shtetl i Stockholm växer pojken Kenneth upp i en ortodox judisk familj på Söder i Stockholm där de bor i ett halvmodernt hyreshus reserverat för fattiga judar. Modern och fadern har båda flytt till Sverige under åren före kriget. Pojkens liv avgränsas av judehuset, hans judiska släkt, den ortodoxa synagogan på S:t Paulsgatan, familjens uteslutande judiska umgänge, hans judiska skola. Han lever i en judisk shtetl, ett samhälle mitt i samhället.

I centrum för berättelsen står pojkens omaka föräldrar: modern lever i den fromma judiska traditionen medan fadern vill erbjuda familjen ekonomisk trygghet och en pragmatisk förening av svenskt och judiskt. Hur ska pojken välja? Måste han välja?

“En shtetl i Stockholm” är en bok som förebådar de många berättelser som dagens nya svenskar kommer att författa en dag.


Bio: Kenneth Hermele är ekonom och författare. “En shtetl i Stockholm” är hans debut som berättare. I år debuterade han med en dramtisk text om och kring Hannah Arendt: “Den banala ondskan har Ni åter missförstått”, Korpens bokförlag.