Mannen av igår. Om och kring Stefan Zweig.
Språk: svenska

Session: Stefan Zweigs minnesbok “Världen av igår” finner ständigt nya läsare, en sorgesång över den europeiska kulturen och den förbrödring över nationsgränser som Zweig såg krossas under första världskriget och det nazistiska oket.
Men vad finner den som med hjälp av tre kvinnor letar efter Zweigs kärna?
Slå följe med första frun Friderike Zweig, med andra frun och sekreteraren Lotte Zweig, samt med kritikern Hannah Arendt på jakt efter människan bakom myten.
Sessionen presenteras tillsammans med Ingrid Elam.


Bio: Kenneth Hermele är ekonom och författare.