Varför just “fyra”? Why just “four”?
Språk/Language: svenska/English


Session: Fyra frågor, fyra koppar, fyra barn, fyra löften…
Varför är detta tal så viktigt vid Pesachsedern? Texterna kommer att finnas på engelska och hebreiska. Samtalet kommer att ske på både svenska och engelska.

Four questions, four cups, four children, four promises…
Why is this number so important at the Pesach Seder? The texts will be in Swedish, English and Hebrew. The conversation will take place in both Swedish and English.


Bio: Rebecca Lillian is an interfaith activist, a Reconstructionist rabbi, a history teacher, a writer/editor, and a devoted Limmudnik.