Debora Fogel – Poesi och L(v)iv
Språk: svenska

Session: Sara Mannheimer och Beila Engelhardt Titelman presenterar och läser dikter som de översatt av poeten och kritikern Debora Fogel, född 1900. Hon levde större delen av sitt liv i Lwów där hon mördades i gettot 1942. Hennes morbror, Marcus Ehrenpreis var överrabbin i Stockholm 1914-1948.


Bio: Sara Mannheimer, författare och glasblåsare. Har studerat i USA, Nederländerna och Tjeckien innan hon bosatte sig i Stockholm 1998. Hennes första roman “Reglerna” (2008) nominerades till August-priset. Hon har medöversatt poesi från arabiska och nyligen från jiddisch. Sara är en ständigt återkommande student vid Paidea Institutet i Stockholm. Webbplats: www.saramannheimer.se