Om den historiska bakgrunden till Olga Tokarczuks roman Jakobsböckerna
Språk: svenska

Session: Jakob Frank och frankismen är temat i Jakobsböckerna av årets nobelpristagare i litteratur Olga Tokarczuk. Jakob Frank var verksam under 1700-talets brytningstider. Han ansåg sig vara messias och blev ledare för en rörelse bland judar i Öst-och Centraleuropa. Rörelsen förkastade Talmud, hade kabbalistiska Zohar som sin urkund och kom i opposition till den rabbinska judendomen. Frank och många av hans anhängare lät till slut döpa sig. Samtidigt levde en del av frankismen kvar inom judendomen.


Bio: Thomas Fürth, Stockholm. Docent i historia vid Stockholms universitet och f d forskningsledare vid Kairos Future. Föreläsare i släkthistoriska ämnen och framtidsfrågor. Ordförande i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige samt svensk contributing editor för Avotaynu – the International Review of Jewish Genealogy. Har publicerat artiklar i olika genealogiska tidskrifter. Författare till Sveriges släktforskarförbunds handbok nr 19 Släktforska utanför Norden, 2019 och Judisk släktforskning, 2020 – tillsammans med Mikael Hoffsten.